Zeeland brug
Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), Centrum Zeeland

De Theosofische Vereniging heeft langjarige wortels in Zeeland. Al voor de Tweede Wereldoorlog kwamen theosofie-studenten bijeen in een Zeeuwse Loge in Middelburg. Na de oorlog werd een herstart gemaakt, maar dit initiatief viel na enige tijd weer uiteen. Gelukkig is daarin verandering gekomen.

Start 2016 in Kortgene
Vanaf zomer 2016 is een enthousiaste theosofische studiegroep aan de slag gegaan. De deelnemers komen van september tot en met juni iedere eerste zondag van de maand van 10.30-12.00 uur bijeen in Kortgene (Noord-Beveland). In de afgelopen jaren is een gevarieerd programma geboden. Gestart werd met Een Verkenning van de Theosofie, waarna De Sleutel tot de Theosofie, De Zeven Juwelen van Wijsheid en de filosofie van Krishnamurti zijn bestudeerd. Diverse externe sprekers boden extra inzichten. Deelnemers hebben op die manier kennis gemaakt met uiteenlopende spirituele invalshoeken.

Covid-maatregelen
In 2020 hebben de covid-maatregelen ons gedwongen om in eerste instantie de studiegroep van twintig personen in tweeën te splitsen en vanaf februari 2021 over te stappen op zoom bijeenkomsten. We verwachten vanaf de zomer 2021 weer live bijeen te kunnen komen.

Summerschool
Zoals gebruikelijk wordt in de zomer een Summerschool georganiseerd. Zo ook in 2021. Deze zomerse gespreksavonden in de tuin van het Logebouw bieden een unieke gelegenheid om gedachten en ervaringen op ongedwongen wijze met elkaar te delen.

Studiejaar september 2021 / juli 2022
Het studiejaar 2021/2022 omvat een uitgebreid programma.
In de maandelijkse studiegroep ‘Theosofie en de wereldreligies’ wordt een brug geslagen tussen theosofische begrippen en verschillende godsdiensten. Naast de grote godsdiensten, worden ook de grondslagen van jaïnisme, sikhisme en soefisme belicht. Deelnemers aan de studiegroep ontvangen een syllabus.
Een nieuwe maandelijkse leesgroep ‘De Geheime Leer’ buigt zich over dit markante werk van mevrouw Blavatsky. Deelnemers trachten zich al lezend een beeld te vormen van deze mystieke tekst.
De denkbeelden van Rudolf Steiner zijn onderwerp van een nieuw te vormen leesgroep. Steiner was begin van de 20ste eeuw hoofd van de Duitse esoterische school van de Theosophical Society Adyar. Later scheidden hun wegen.

Bibliotheek
De bibliotheek van Centrum Zeeland is dankzij diverse schenkingen behoorlijk uitgebreid. Wij danken de donateurs voor hun inbreng. Mede hierdoor biedt de bibliotheek een uitgebreid scala aan spirituele boeken.

Belangstelling?
Neem dan contact op met secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of telefonisch 0113 854243 / 0626 056163.

Meer algemene informatie over de Theosofische Vereniging in Nederland vindt u op de website www.theosofie.nl