Zeeland brug

Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), Centrum Zeeland

De Theosofische Vereniging heeft langjarige wortels in Zeeland. Voor de Tweede Wereldoorlog leidde Clara Verhey een Zeeuwse Loge, die in Middelburg bijeenkwam op Buitenplaats Roozenburg. De oorlog maakte hieraan een einde. Na de oorlog startte Johanna Ouborg-Gaastra vol goede moed een theosofische groep, maar na het uiteenvallen van dit initiatief bleef het lange tijd stil in Zeeland. Daar is verandering in gekomen.

Vanaf zomer 2016 is een enthousiaste studiegroep aan de slag gegaan. Begonnen werd met de beginselen van de esoterische filosofie, waarna het boek “De Sleutel tot de Theosofie” is bestudeerd. Voor het studiejaar 2019/2020 staan “De Zeven Juwelen van Wijsheid” op het programma. Aan de hand van een syllabus worden kernwaarden uit de esoterische filosofie onder de loep genomen, waaronder de drie grondstellingen, de leer van de hiërarchieën, swabhâva, evolutie en de twee yâna’s. De studiegroep komt van september tot en met juni iedere eerste zondag van de maand van 10.30-12.00 uur bijeen in Kortgene (Noord-Beveland).

Tijdens de zomerstop wordt dit jaar voor het eerst een Summerschool op vijf donderdagavonden georganiseerd. Bekeken wordt hoe we eeuwenoude wijsheden kunnen integreren in het moderne leven, met als doel: innerlijke rust, meer (zelf)vertrouwen, zelfstandig durven denken en omgaan met veranderingen.

Voor nieuwe geïnteresseerden wordt in de maanden september, oktober en november op de derde zondagochtend van de maand een inleiding in de theosofie verzorgd.

In de zomermaanden wordt gewerkt aan een systematische opzet van de bibliotheek.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of telefonisch 0113 854243. In Facebook vindt u ons onder: theosofie centrum zeeland.

Meer algemene informatie over de Theosofische Vereniging in Nederland vindt u op de website www.theosofie.nl