Zeeland brug

Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), Centrum Zeeland

De Theosofische Vereniging heeft langjarige wortels in Zeeland. Voor de Tweede Wereldoorlog leidde Clara Verhey een Zeeuwse Loge, die in Middelburg bijeenkwam op Buitenplaats Roozenburg. De oorlog maakte hieraan een einde. Na de oorlog startte Johanna Ouborg-Gaastra een theosofische groep, maar na het uiteenvallen van dit initiatief bleef het lange tijd stil in Zeeland. Daar is verandering in gekomen.

Vanaf zomer 2016 is een enthousiaste studiegroep aan de slag gegaan. De deelnemers komen van september tot en met juni iedere eerste zondag van de maand van 10.30-12.00 uur bijeen in Kortgene (Noord-Beveland). Nadat de beginselen van de esoterische filosofie en het boek “De Sleutel tot de Theosofie” zijn bestudeerd, stonden in studiejaar 2019/2020 “De Zeven Juwelen van Wijsheid” op het programma. Aan de hand van een syllabus werd dieper ingegaan op de kernbegrippen van de esoterische filosofie.

Het studiejaar 2020/2021 wordt een Krishnamurti-jaar. Het leven en de filosofie van Krishnamurti (1895-1986) staan dan centraal. Deze bijzondere man met diepe wortels in de Theosofische Vereniging, heeft zijn lange leven over de wereld gereisd om - zoals hij zelf zegt - de mensen wakker te schudden en uit hun conditionering te bevrijden. Deelnemers aan de studiegroep ontvangen het boek “Waarheid is het leven zelf”.

Tijdens de zomerstop in 2020 wordt weer een Summerschool georganiseerd op vijf donderdagavonden in juni, juli en augustus. Vorig jaar is gebleken dat deze zomerse gespreksavonden een unieke gelegenheid bieden gedachten en ervaringen op ongedwongen wijze met elkaar te delen.

De bibliotheek van Centrum Zeeland is behoorlijk uitgebreid door een schenking van meer van 120 boeken. Wij danken een betrokken dochter voor het feit dat zij de unieke theosofische boekenverzameling van haar moeder aan ons heeft overgedragen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of telefonisch 0113 854243 / 0626 056163.

Meer algemene informatie over de Theosofische Vereniging in Nederland vindt u op de website www.theosofie.nl