Zeeland brug

Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) na lange tijd weer actief in Zeeland

Sinds 21 maart 2018 floreert op Noord-Beveland een nieuwe TVN-groep onder de naam Centrum Zeeland. Voor de Tweede Wereldoorlog kende Zeeland onder de bezielende leiding van Clara Verhey een Zeeuwse Loge, die in Middelburg bijeenkwam op Buitenplaats Roozenburg. De oorlog maakte hieraan een einde. Na de oorlog startte Johanna Ouborg-Gaastra vol goede moed een theosofische groep. Na het uiteenvallen van dit initiatief bleef het lange tijd stil in Zeeland. De afgelopen jaren had de TVN hier geen eigen bijeenkomsten. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Na een introductielezing in 2016, is een enthousiaste studiegroep aan de slag gegaan. Nadat in het eerste studiejaar de beginselen van theosofie zijn bestudeerd, is in 2017 gestart met ‘De Sleutel tot de Theosofie’. Voor de meesten een lastig boek, want de studenten komen vanuit zeer uiteenlopende achtergronden. Maar de Zeeuwen begrijpen de kracht van theosofie als verbinding tussen denkrichtingen, filosofieën en geloven. In Zeeland kent men immers het belang van bruggen bouwen. Men heeft ervaren dat verbindingen tussen eilanden nieuwe horizonten openen. Zodra een brug over het water is gebouwd, wordt het gezichtsveld verbreed. Mensen die vroeger geen contact hadden, worden vrienden. De vrijheid van denken, de ongebondenheid en het openstaan voor elkaar (sleutelwoorden binnen de TVN) spreekt de Zeeuwen aan.

De studiegroep komt iedere eerste zondagochtend van de maand bijeen in Kortgene (Noord-Beveland). Belangstellenden kunnen contact opnemen met secretaris Saskia Campert, zeeland@theosofie.nl of telefonisch 0113 854243. In facebook vindt u ons onder: theosofie centrum zeeland, waar melding wordt gemaakt van ons programma en onze activiteiten, zoals de instroomcursus voor nieuwe studenten.